Då bestäms en månads trettio dagar

Fråga 20: Vissa säger att ingen nymåne kan beskådas varför alla månader, som Sha´bân och Ramadhân, skall räknas i trettio dagar. Vad är domen för det?

Svar: Det är fel. Det är visst möjligt att se alla nymånar. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”När ni ser den skall ni fasta och när ni ser den skall ni bryta fastan.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förknippade inte något med en omöjlighet. Om Ramadhâns nymåne kan beskådas, kan de andra månadernas nymånar också beskådas.

Angående att varje månad skall räknas i trettio dagar, så är det korrekt sagt om vädret är mulet varvid vi inte ser nymånen. I så fall utgår vi ifrån att Sha´bân och Ramadhân är trettio dagar och fastar respektive bryter fastan dagen därpå. Så sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Fasta när ni ser den och bryt fastan när ni ser den. Om ni finner den oklar får ni räkna trettio dagar.”

I en annan rapportering står det:

”… får ni fullborda trettio.”

Så om det är natten till den 30 Sha´bân och människorna misslyckas med att se nymånen, fullbordar de Sha´bâns trettio dagar. Och om det är natten till den 30 Ramadhân och människorna misslyckas med att se nymånen, fullbordar de Ramadhâns trettio dagar.