Då besöks Taj Mahal och kyrkor

Fråga: Vissa muslimer som reser till Indien eller Väst besöker den kända graven i Taj Mahal respektive kyrkor i egenskap av upptäcktsfarare. Är det tillåtet?

Svar: Nej, det är inte tillåtet så länge de inte åker dit för att fördöma sakerna och klarlägga deras destruktion.