Då besöks kyrkor

Publicerad: 2008-12-18
Författare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Källa: Fatâwâ al-Ladjnah ad-Dâ’imah (2/75-76)

Fråga: Är det tillåtet för mig att följa med till kyrkan för att visa att islam är en tolerant och social religion? En annan anledning är för att utvidga förutsättningarna till att kalla dem till islam. Ni vet att de är kristna protestanter och de säger att deras bön består varken av Rukû´ eller Sudjûd. Dessutom är det omöjligt – med Allâhs tillstånd – för mig att anta kristendomen.

Svar: Om du beger dig till kyrkan för att visa tolerans och mjukhet, så är det inte tillåtet. Går du däremot dit för att kalla till islam och utvidga dess förutsättningar utan att medverka på deras ceremonier och utan rädsla för att påverkas av deras dogm, vanor och traditioner, så är det tillåtet.