Då besöks gravar

Fråga: Finns det någon bestämd tid för hur lång tid det ska gå mellan två gravbesök?

Svar: Nej, men han ska inte gå till dem hela tiden.

Fråga: Är det föreskrivet att besöka dem efter ´Îd-bönerna?

Svar: Nej, de ska varken begränsas vid fredagarna eller högtiderna. De besöks när man kan, oavsett vilken dag det råkar vara.