Då bes sol- och månförmörkelsebönen

Fråga: Bes sol- och månförmörkelsebönen om de respektive förmörkelserna är partiella och inte syns med blotta ögat?

Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till oss:

Solen och månen är två av Allâhs budskap. Allâh skrämmer Sina slavar med dem. De förmörkas inte till följd av någons död eller liv. Om ni ser något från dem så skall ni be och åkalla till dess att det klarnar.”1

Att bara anta eller bruka teleskop är en tillgjordhet som har vare sig befallts av Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om det uppenbaras för oss och vi ser det, ber vi såsom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss. Om det inte uppenbaras för oss skall vi inte utgå ifrån astronomers utsagor, leta efter teleskop eller göra något annat tillgjort.

1Muslim (911).