Då bes Istikhârah

Fråga: Bes Istikhârah för allting i muslimens liv eller endast för viktiga saker?

Svar: Endast för viktiga saker. Vanliga företeelser behöver ingen Istikhârah. Du ber Istikhârah när du inte vet i fall det är bättre att göra en handling eller låta bli att göra den.