Då bes det inte när maten är serverad

al-Bukhârî sade:

208 – Yahyâ bin Bukayr berättade för oss: al-Layth berättade för oss, från ´Uqayl, från Ibn Shihâb: Dja´far bin ´Amr bin Umayyah underrättade mig att hans fader underrättade honom att han såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skära lammbog. Rätt som det var kallades det till bönen varpå han kastade ifrån sig kniven och bad utan att två sig.

Den här hadîthen består av en oklarhet, nämligen:

”Rätt som det var kallades det till bönen varpå han kastade ifrån sig kniven och bad utan att två sig.”

Hur kunde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämna maten för att be när han har sagt:

”Det finns ingen bön när maten är serverad.”1?

Jo, det bevisar bara att hadîthen:

”Det finns ingen bön när maten är serverad.”

gäller endast om den serverade maten distraherar hjärtat från bönen. Men om det är så att man inte bryr sig om maten, ber man istället.

1Muslim (560).