Då bes bön om rätt val (الإستخارة) och då bes den inte

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (27)

Fråga: Jag har läst att bön om rätt val (الإستخارة) bes bara om lovliga saker och inte rekommenderade. Stämmer det?

Svar: Vem säger det? Bön om rätt val bes i samband med viktiga frågor vilkas följder du inte vet är bra eller dåliga för dig. Då ber du Allâh (´azza wa djal) om rätt val, som när du ska gifta dig, bli partner med någon eller resa med ett visst sällskap och du inte vet om det är bra eller dåligt för dig. Då ber du Allâh (´azza wa djal) om rätt val. Det vill säga viktiga saker, inte oviktiga saker. Inte heller ber du om rätt val innan du gör en handling som förefaller vara till din fördel. Du ber alltså inte om rätt val inför en frivillig bön. Det är ju uppenbart att den är rekommenderad och dyrkan. Du ber inte om rätt val innan du gör en handling som förefaller vara till din fördel.