Då ber församlingen i imamens frånvaro

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/191-192)

Fråga: Varje gång jag vill utropa morgonbönen på grund av tidsbrist, ber församlingen mig att sätta mig ned till dess att imamen låter mig utropa bönen. De säger att jag inte får utropa en bön utan imamens tillstånd. Stämmer det?

Svar: Bönekallaren har mer rätt till bönekall. Alltså är det han som sköter bönekallet. Imamen har mer rätt till böneutrop. Alltså får ingen utropa bön utan imamens närvaro och tillstånd. Men om det råder tidsbrist såtillvida att solen håller på att gå upp, får de be utan imamens närvaro. Däremot bör imamen fastställa en tid och meddela församlingen att be om han inte kommer till en viss tid. Det är lättare och bättre för dem så att de slipper hamna i svårigheter.