Då behöver sjukling inte gå till moské

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/146)

688 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Hishâm bin ´Urwah, från sin fader, från de Troendes moder ´Â’ishah som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad hemma på grund av smärta. Han bad sittande och människorna bakom bad stående varvid han gestikulerade åt dem att sätta sig ned. Efter att han var klar sade han: ”Imamen har endast utsetts för att följas. Gå ned i Rukû´ när han går ned i Rukû´ och gå ned i Sudjûd när han går ned i Sudjûd. Om han ber sittande ska även ni be sittande.”1

Hadîthen bevisar att sjuklingen får lov att stanna hemma och be förutsatt att han besväras av att gå till samlingen. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föll från sitt riddjur och rev upp sin högra sida kunde han inte gå. På grund av gångsvårigheter stannade han hemma och bad.

1Muslim (412).