Då behöver man inte svara på frågor

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min-al-Qur’ân al-Karîm (1/397)

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

”DE SOM döljer de vittnesbörd och den vägledning som Vi genom uppenbarelser har gett dem och som Vi har klargjort för människorna i Skriften, skall förbannas och fördömas av Allâh och förbannarna.”1

Således måste de lärde klargöra kunskap som samfundet behöver, antingen direkt eller indirekt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hotade den som får en kunskapsrelaterad fråga och inte svarar på den.

Kunskapsrelaterade frågor kan ställas såväl direkt som indirekt. Indirekta frågor ställs när människor gör något som måste upplysas och poängteras. Direkta frågor ställs när en individ frågar dig om ett föreskrivet ämne som du har kunskap om. Därmed blir det obligatoriskt för dig att svara på frågan, förutom om du vet att han inte eftersträvar sanning, att han är ute efter osämja bland lärde eller att han bara vill besvära den frågade. I så fall är det tillåtet att inte svara.

12:159