Då behöver hon ingen mahram

Fråga: Får en muslimsk kvinna som lever i ett otroget land gifta sig symboliskt bara för att kunna rädda sin religion?

Svar: Nej, det är inte tillåtet. Hon får rädda sin religion och utvandra ehuru hon saknar mahram. En utvandrande kvinna behöver ingen mahram. Hon får utvandra utan mahram för att rädda sin religion.