Då behåller vikarien växeln

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/808)

1079 – Jag hörde min fader säga:

Om en person ber en annan vallfärda å hans vägnar för 1000 silvermynt, vallfärdar han för 1000 silvermynt och behåller växeln. Och om han ber denne att vallfärda å hans vägnar utan att nämna något belopp, ger han tillbaka växeln till honom.”