Då befalls barn att fasta

Fråga: Ska barn med urskiljningsförmåga befallas att fasta? Och räknas deras fasta om de blir könsmogna under fastans gång?

Svar: Pojken som fyllt sju år ska som sagt befallas att fasta så att han vänjs vid fastan. Förmyndarna är ålagda att befalla barnen att både fasta och be, ty när de väl blir könsmogna åläggs de att fasta.

Skulle de bli könsmogna under dagen gills deras fasta. Ett barn som fyller femton år innan solnedgång belönas för fastan. Första delen av dagen var frivillig medan slutet blev obligatorisk. Det vill säga om de dessförinnan inte blivit könsmogna via könshår eller utlösning med orgasm. Samma sak gäller flickor som också kan bli könsmogna till följd av månadscykel.