Då är sjukförsäkringar tillåtna

´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân

https://www.youtube.com/watch?v=7L-IIQMI_AA

Fråga: Jag arbetar i ett företag och som ni vet är vi sjukförsäkrade. Får vi nyttja sjukförsäkringen till prover, behandlingar och operationer?

Svar: Om sjukförsäkringen är obligatorisk som ni inte har något att säga till om, är det harmlöst för er – om Allâh vill – att nyttja den.