Då är okunnighet en ursäkt

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh-ul-Fatwâ Hamawiyyah (1)

Fråga: Finns det någon klar princip som klargör när okunnighet anses vara en ursäkt?

Svar: Det finns två okunnigheter:

1 – En okunnighet kan inte undkommas. Personen befinner sig på en plats som saknar lärde och tillgång till information. Denne ursäktas för sin okunnighet.

2 – En okunnighet kan undkommas. Den person som kan fråga, lära, söka efter sanningen och därigenom få sanningen klargjord för sig, ursäktas inte för sin okunnighet. Ty tillkortakommandet och försumligheten beror på honom.