Då är massage tillåten

Fråga: Vad säger ni om tjejer som masserar varandra? Exempelvis ligger en person på magen medan en annan masserar hans rygg, sidor, nacke, händer, vader och kanske även lår. Ibland sker massagen ovanpå kläderna och ibland på huden. Det kan också hända att massageolja används. Detta fenomen har blivit utspritt hos universitetsstudenterna bland båda könen.

Svar: Det är okej om maken masserar makan eller om makan masserar maken. Oavsett vad det leder till så är det tillåtet. Om massagen hetsar upp personen får denne släcka sin lust. Hon är ju hans hustru.

Dock är det prövande att andra än makarna masserar varandra. Finns det inte risk att det blir lustfyllt om en kille masserar en annan? Jo. Om en kvinna masserar en annan kvinna finns det risk att hon blir upphetsad. Kvinnan blir upphetsad liksom mannen blir upphetsad. Jag anser alltså att handlingen inte är tillåten om den inte mellan makarna.

Likaså är det tillåtet för döttrarna att massera sin gamle faders rygg. I det här fallet är frestelsen riktigt osannolik och gamlingen är i behov av det. Så om det finns behov av massagen och lusten är osannolik anser jag att det är okej – om Allâh vill.