Då är kvinnans första rad bäst respektive sämst

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (25/145)

Fråga: Vi är en grupp kvinnor som ber i moskén i Ramadhân. Platsen vi ber på är avskärmad från männen såtillvida att vi inte ser dem och inte heller ser de oss. Jag märker hur systrarna varken tätar eller rätar den första raden. Vissa berättade att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Männens bästa rad är den första och deras värsta är den sista. Kvinnornas bästa rad är den sista och den värsta är den första.”1

Jag berättade för dem att detta gäller när de ber utan skynke mellan män och kvinnor. Det till trots vill de inte lyssna. Kan ni klargöra detta för oss då detta sker i många moskéer?

Svar: Hadithen är autentisk. Dock förklarar de lärde hadithen på samma sätt som du sade; det gäller om det inte finns något skynke mellan männen och kvinnorna. Om kvinnorna är avskärmade från männen, är kvinnornas bästa rad den första och deras värsta den sista. Samma sak som för männen med andra ord. Därtill är de skyldiga att fullända raderna, den ena raden efter den andra, och täta dem precis som männen gör. Haditherna är trots allt allmänna.

1Muslim (440).