Då är Istihlâl större otro

Fråga: De lärda utropar samstämmighet om att den som förklarar något olovligt vara lovligt, Istihlâl, är otrogen. Hur förhåller man sig då till frågor vilkas förbud det råder oenighet om som till exempel musik?

Svar: Det olovliga i det här fallet är det som är definitivt olovligt. Exempel på det är den som säger att sprit eller otukt är lovliga.

Beträffande frågor som har bevis som kan förstås på olika sätt och som de tidiga lärda är oense om, så är det inte otro. I det här fallet väljer du åsikten som du tror är närmast sanningen och föreskriftens principer.