Då är följeslagarna också vilsna

För att något ska förstås metaforiskt kräver skolastiker och tolkare bara att åhöraren har kunskap om indicier om än med hjälp av långsökta teorier och utdragna forskningar. När folket förvirrades av detta och samtalsämnet blev allt tunnare och farligare, tog majoriteten av Ahl-us-Sunnah fast i dogmen som bekräftar allt som nämns i Qur’ânen och Sunnah utifrån Allâhs syfte och underkastade sig det syftets kunskap. De varken avfärdade det som nämns i Qur’ânen och Sunnah eller liknade Allâh vid nedsatta egenskaper. Istället trodde de att Allâh (ta´âlâ) är som Han har beskrivit Sig själv i:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

De frikände Allâh allt nedsatt såsom liknelse vid skapelsens handlingar, essenser och egenskaper. De som tror så äger en sund och räddande dogm. Och den som beskyller dem för villfarelse får beskylla Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och muslimerna, frånsett en grupp skolastiker, för samma sak. Det i sig skulle bara peka på en defekt religion och förtal av sändebudens ledare (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi ber Allâh skydda oss mot ignoranternas tolkningar och lögnarnas plagiat.

142:11