Då är färden en resa

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (1/633)

Sanningen är att det finns inget fastställt avstånd, varken språkligt eller föreskrivet, för hur lång en färd ska vara för att den ska räknas som resa. Med det sagt får man referera till seden. Det som enligt sed anses vara resa bland människor är den resa som föreskriftens domar är förknippade med.

Denna viktiga sakfråga kan du finna analyserad i Ibn Taymiyyahs angivna avhandling. Referera till den, ty den består av makalösa kuriosum.