Då är du student

Fråga: När kan en person betrakta sig själv som en student som kan särskilja mellan olika åsikter och överväga den korrekta åsikten? Krävs det att de lärda bestyrker det åt honom?

Svar: Ja. Det krävs att de lärda som har lärt och undervisat honom bestyrker det åt honom. Således brukade de lärda ge ut certifikat till sina studenter. Efter att de hade nått en nivå där de kan förstå självständigt vill säga. De gav dem certifikat som bevis på att de var lämpade för att ge utslag, döma, predika, leda bönen och kalla.