Då är du prövad

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Abdillâh al-Hâkim an-Naysâbûrî (d. 405)

al-Mustadrak (4/467)

Abû ´Abdillâh as-Saffâr underrättade oss: Muhammad bin Ibrâhîm bin Arûmah berättade för oss: al-Husayn bin Hafs berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från al-A´mash, från ´Amârah bin ´Umayr, från Abû ´Ammâr, från Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

Om någon av er vill veta ifall han är prövad eller inte ska han titta; Om han förlovar något han brukade förbjuda, så är han prövad. Detsamma gäller om han förbjuder något han brukade förlova.”

Hadîthen har en autentisk berättarkedja. Den är enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor ehuru de inte återberättar den.