Då är det tillåtet för kvinnan att arbeta utanför hemmet

Vi förbjuder inte kvinnan att arbeta utanför sitt hem så länge följande krav uppfylls:

1 – Att hon är i behov av arbetet eller att samhället är i behov av det på så sätt att inga män gör arbetet.

2 – Att hon först ordnar arbetet i sitt hem som är hennes fundamentala arbete.

3 – Att hennes arbete sker i en kvinnlig omgivning. Exempel på dessa arbeten är lärarinna för kvinnor, läkare för kvinnor och sjuksköterska för kvinnor. Det skall inte finnas män på arbetsplatsen.

4 – Det är obligatoriskt för kvinnan att lära sig sin religion. Undervisningen skall ske i en kvinnlig omgivning. Det är tillåtet för henne att närvara vid föreläsningarna i moskéer och dylikt förutsatt att hon är täckt och avskärmad från männen. Det skall vara på samma sätt som gjordes av kvinnorna i början av islam när de handlade, studerade och närvarade i moskéerna.