Då är det tillåtet att titta på trolleriprogram

Fråga: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som beger sig till en slagruteman eller en siare och tror på det han säger har förnekat det som har uppenbarats för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Det kan hända att man ibland ser på TV trolldom samtidigt som man fördömer det. Hamnar vi under hadîthen om vi tittar på sådant?

Svar: Det är inte tillåtet att bege sig till slagrutemän, siare och folk som säger kunna se in i framtiden:

”Den som beger sig till en slagruteman eller en siare och tror på det han säger har förnekat det som har uppenbarats för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Det är inte tillåtet att bege sig till dem. Det är inte heller tillåtet att titta på program som sänder magi och trolldom. Det är bara tillåtet att titta på dem om syftet är att fördöma, avvisa dem och anmäla dem till myndigheterna så att de kan sätta stopp för dem. Det är ett påbud av det goda och förbud av det onda.

Dock är det inte tillåtet att bara titta på det passivt och inte göra något åt saken.