Då är det tillåtet att ställa flera lärda samma fråga

Publicerad: 2012-05-24
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/432)

 

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb sade:

”8 – Salaf brukade fråga de lärda för att få oklarheter klara.”

Ty Ibn-ud-Daylamî berättade att han frågade ´Abdullâh bin Mas´ûd, Hudhayfah bin al-Yamân och Zayd bin Thâbit efter att han hade frågat Ubayy bin Ka´b. Detta bevisar att Salaf brukade fråga när de fann något vara oklart.

Däri finns en annan sak, nämligen att det är tillåtet att fråga flera lärda för bekräftelse. Ibn-ud-Daylamî frågade flera lärda.

Angående att fråga flera lärda i hopp om att få ett passande svar, är det inte tillåtet enligt de lärda. Detta är judarnas vana. Judarna brukade straffa äktenskapsbrytare med stening, vilket står i Toran. När otukten blev alltmer utspridd bland judarna, ändrade de på straffet. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till al-Madînah och några av dem föll i otukt, sade de:

”Gå till den här mannen. Förhoppningsvis säger han något annat.”

De gjorde så i hopp om att få ett passande svar.