Då är det tillåtet att gå till Mawlid-festerna 2

Fråga: Är det tillåtet att närvara vid Mawlid-fester och läsa visor därför att visorna inte består av avguderi?

Svar: Nej. Mawlid-fester är innovationer. Visorna gör det bara värre. Närvara inte vid dem om ni inte skall lära dem att handlingen är olovlig.