Då är det tillåtet att gå framför den bedjande

al-Bukhârî sade:

509 – Abû Ma´mar berättade för oss: ´Abdul-Wârith berättade för oss: Yûnus berättade för oss, från Humayd bin Hilâl, från Abû Sâlih, från Abû Sa´îd: profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade…ح

Âdam bin Abî Iyâs berättade för oss: Sulaymân bin al-Mughîrah berättade för oss: Humayd bin Hilâl al-´Adawî berättade för oss: Abû Sâlih as-Sammân berättade för oss:

”En fredag såg jag Abû Sa´îd al-Khudrî be mot något som avskärmade honom från människorna. En ungdom från Abû Mu´ayt-stammen ville passera framför honom varpå Abû Sa´îd knuffade till honom i bröstet. Ungdomen såg sig omkring och kunde inte hitta någon annan plats att komma förbi. Han gjorde samma sak för att komma förbi varpå Abû Sa´îd knuffade till honom än hårdare. Han skällde ut Abû Sa´îd och gick in till Marwân för att berätta vad Abû Sa´îd hade gjort på honom. Abû Sa´îd följde med in till Marwân som sade: ”Abû Sa´îd! Vad är det med dig och din brorson?” Han sade: ”Jag hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Om någon av er ber mot något som avskärmar honom från människorna och någon vill gå framför honom, så skall han knuffa honom. Om han inte ger med sig skall han bekämpa honom. Han är inget annat än en djävul.”

Hadîthen bevisar också att det inte är tillåtet att passera framför den bedjande ehuru det inte finns någon annan passage. Det enda undantaget är om den bedjande missbrukar sin plats såsom att han ber på en väg eller en plats som måste beträdas, liksom en dörr. Ett annat undantag är om passagen är ämnad för passerande människor, liksom platsen runt Ka´bah. I det här fallet har den bedjande ingen rätt att be där.