Då är det tillåtet att besöka den sjuke innovatören

Fråga: Vad är domen för att hälsa på och besöka Ahl-ul-Ahwâ’ och anses handlingen vara en vördnad för dem?

Svar: Nej. Det är harmlöst och bra att hälsa på dem för att kalla dem till Allâhs religion och kräva dem på ånger. Det är ju till och med tillåtet att hälsa på döende hedningar för kallets sak. Men det är dock inte tillåtet om det inte är för kallets sak.