Då är det tillåtet att be efter att tiden har passerat

al-Bukhârî sade:

36 – Kapitel om att leda folket i bön efter att dess har gått ut

596 – Mu´âdh bin Fadhâlah berättade för oss: Hishâm berättade för oss, från Yahyâ, från Abî Salamah, från Djâbir bin ´Abdillâh som sade:

På Khandaq-dagen kom ´Umar bin al-Khattâb efter att solen gått ned och började förtala Qurayshs otrogna. Han sade: ”Allâhs sändebud! Jag höll på att be ´Asr precis när solen höll på att gå ned.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag svär vid Allâh att jag har inte har bett den.” Vi begav oss till Buthân1. Både han och vi tvådde oss till bönen. Han bad ´Asr efter att solen gått ned. Därefter bad han Maghrib.”2

Hadîthen tillåter bön efter att dess tid har gått ut. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad ´Asr efter solnedgång. De lärda är oense om hur denna dom skall tillämpas. Vissa säger att detta var innan rädslebönen hade föreskrivits. Efter att den föreskrivits blev det obligatoriskt att be i tid oavsett tillstånd. Han (ta´âlâ) sade:

فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

”Om ni hotas av fara kan bönen förrättas under marsch eller ritt, och när ni åter är i säkerhet, åkalla då Allâh så som Han lärde er när ni var okunniga.”3

Andra lärda säger att i stridens hetta när man varken kan be med hjärtat eller kroppen – vare sig med gest, Sudjûd, Rukû´ eller läsning – är det tillåtet att be efter att bönens tid har passerat. Härmed faller tidens plikt. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”4

I detta fall är det tvivelsutan bättre att be efter att bönens tid har passerat. Skulle en person bli nödig innan tiden går ut på så sätt att tiden går ut om han skall utföra sitt naturliga behov först, anser vissa lärda att han prioriterar sitt naturliga behov om än tiden går ut. Ty en person kan inte be om han är mycket upptagen med något annat därför att han inte vet vad han säger. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

Troende! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd förrän ni vet vad ni säger.”5

1Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”Buthân är en dal i Madînah.” (Fath-ul-Bârî (2/62))

2Muslim (631).

32:239

464:16

54:43