Då är det större avguderi att svära vid någon annan än Allâh

Publicerad: 2011-09-18
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/211)

 

Om den som svär vid någon annan än Allâh anser att denne har samma väldiga status som Allâh, anses handlingen vara större avguderi. Annars är handlingen ett mindre avguderi1.

1 Ibn ´Uthaymîn sade: ”Att svära vid någon annan än Allâh är större avguderi om man tror att den som man svär vid är som Allâh i storheten och högaktningen.” (al-Qawl al-Mufîd (2/214)).