Då är det större avguderi att svära vid någon annan än Allâh II

Publicerad: 2009-06-03
Författare: Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âl ash-Shaykh
Källa: at-Tamhîd li Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 456-457

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som svär vid någon annan än Allâh har antingen hädat eller också fallit i avguderi.”

Denna handling är antingen hädelse (Kufr) eller avguderi (Shirk) för att personen som svär vid något annat än Allâh högaktar det på samma sätt som Allâh högaktas. Denna hädelse, eller detta avguderi, hör till mindre hädelse respektive avguderi. Det kan emellertid nå större avguderi om man högaktar det på samma sätt som Allâh högaktas i dyrkan.

Att svära vid någon annan än Allâh innebär att man högaktar den man svär vid. Skulle man även lägga till högaktning utav dyrkan, blir handlingen större avguderi (Shirk Akbar). Exempel på det är avgudadyrkarna som svär vid sina avgudar. Deras handling utgör större avguderi. Det samma gäller dem som dyrkar gravar, platser, begravningsplatser eller helgon.

Att enbart svära vid någon annan än Allâh, anses alltså vara mindre avguderi. Var och en som svär vid någon annan än Allâh är en avgudadyrkare som har fallit i mindre avguderi. Skulle man däremot dyrka den man svär vid, anses handlingen vara större avguderi.