Då är det förbjudet att fasta en lördag

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (744)

744 – Humayd bin Mas´adah berättade för oss: Sufyân bin Habîb berättade för oss, från Thawr bin Yazîd, från Khâlid bin Ma´dân, från ´Abdullâh bin Busr, från sin syster som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fasta inte en lördag så länge inte Allâh har ålagt er den. Om ni inte hittar något annat än druvbark eller en gren, får ni tugga på den.”1

Hadîthen är god.

Föraktet åsyftar den man som särskiljer lördagen med fasta, ty judarna högaktar lördagen.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidh” (744).