Då är det förbjudet att äta lök och vitlök

Måhända säger någon att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbud mot vistelse i moské efter förtäring av vitlök och lök bevisar att det inte är obligatoriskt att be med samlingen. Ty om det hade varit obligatoriskt skulle förtäring av vitlök och lök inte förhindrat honom från moskén.

Tillsynes är invändningen bra, men i själva verket är den fruktlös. Det är ju tillåtet att resa i Ramadhân. Den som reser får bryta fastan. Alltså är resan tillåten ehuru den medför förbjuden brytning av fasta under Ramadhân. Med det sagt är det förbjudet att resa bara för att undkomma fastan. Likaså är det förbjudet att äta lök bara för att slippa be med samlingen.

Men den som reser för ett religiöst eller jordiskt ändamål gör inget syndigt. Inte heller han som äter lök för att han tycker om det eller botar sin sjukdom med den. När vi säger att denne inte skall be med samlingen, så gör vi inte det för att straffa honom, utan för att han inte skall besvära andra. Det förklarade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade:

”Den som äter vitlök eller lök skall undvika oss, eller undvika vår moské, och stanna i sitt hem. Änglarna besväras av det som besvärar människorna.”1

1al-Bukhârî (7359).