Då är det för sent

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/662)

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Allâh är ålagd att godta ånger enbart från dem som av oförstånd begår en dålig handling och sedan ångrar sig inom kort. Allâh vänder Sig till dem och innesluter dem på nytt i Sin nåd; Allâh är allvetande, vis.” Ångerns väg är inte öppen för den som begår dåliga handlingar och först då döden når honom säger: “Nu känner jag ånger”, och inte heller för dem som dör som otrogna; för dem har Vi ett plågsamt straff i beredskap.”1

´Abdur-Razzâq och Ibn Djarîr återberättade Qatâdah som sade:

Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare är enade om att alla synder härrör från oförstånd, oavsett om de görs medvetet eller omedvetet.”

´Abd bin Humayd, Ibn Djarîr och Ibn-ul-Mundhir återberättade Abûl-´Âliyah som berättade att Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare brukade säga:

“All synd som slaven gör är oförstånd.”

Ibn Djarîr återberättade al-Kalbî som berättade via hans fader, från Sâlih, från Ibn ´Abbâs som sade:

“Den som gör en dålig handling är okunnig. Det är ju till följd av sin okunnighet som han gör den:

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ

… och sedan ångrar sig inom kort.”

Det vill säga i tid av liv och hälsa.”

Ibn Djarîr och Ibn Hâtim rapporterade att han sade:

Kort varsel är från och med synden till dess att han ser Dödsängeln.”

´Abd bin Humayd, Ibn Djarîr och al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” rapporterade att adh-Dhahhâk sade:

Allt innan döden anses vara kort varsel. Han kan ångra sig till dess att han ser Dödsängeln. Ånger efter att Dödsängeln skådas räknas inte.”

Ibn Abî Hâtim rapporterade att al-Hasan sade:

Kort varsel åsyftar all tid fram till dödsrosslingen.”

Det finns många hadîther som säger att slavens ånger godtas så länge han inte dödsrosslar.

14:17-18