Då är damidrott tillåten

Fråga: I vårt land samlas kvinnor i idrottshallar och dansar till tamburiner och trummor i idrottande syfte. Är en sådan handling tillåten?

Svar: Idrott som nyttar kroppen är tillåten förutsatt att kvinnorna är täckta och inga män ser på. I så fall är idrotten harmlös. Men om den ackompanjeras med tamburiner och sång, blir handlingen förbjuden. Ty det hör till förbjuden nonsens.