Då antas en följeslagares åsikt

Fråga: Vad innebär de lärdas ord ”En följeslagares åsikt utgör ett bevis”? Syndar man om man motsäger en följeslagares åsikt om man inte motsäger ett bevis?

Svar: En följeslagares åsikt utgör ett bevis om ingen annan följeslagare tycker något annat. Ett annat villkor är att åsikten inte går emot ett bevis från Qur’ânen och Sunnah. I så fall antas följeslagarens åsikt om ingen annan följeslagare tycker något annat.