Då anammas den lättaste åsikten

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min-al-Qur’ân al-Karîm (1/488)

Allâh (´azza wa djall) sade:

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

”Allâh vill göra det lätt – inte tungt – för er.”1

Det betyder att om två sorters bevis för en dom kolliderar med varandra och vi saknar kunskap om det övervägande beviset, är det överensstämmande med Allâhs vilja att underlätta för slavarna att anamma den lättare åsikten. Det är den övervägande åsikten i sakfrågan. Det vill säga när två sorters bevis för en dom kolliderar med varandra; ett bevis anvisar förbud medan ett annat anvisar tillstånd. I detta fall anammar vi den lättaste åsikten, ty den stämmer överens med Allâhs ord:

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

”Allâh vill göra det lätt – inte tungt – för er.”

12:185