Då åligger tidigare föreskrifter oss

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (2/67)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

“Och i den föreskrev Vi för dem liv för varje liv, och ett öga för ett öga och en näsa för en näsa och ett öra för ett öra och en tand för en tand och för varje sår ett motsvarande sår.”1

De lärde har delade åsikter huruvida tidigare föreskrifter åligger oss. Majoriteten anser att de åligger oss så länge de inte är avskaffade. Den åsikten är korrekt. as-Sabbâgh nämnde i ”ash-Shâmil” att de lärde är enade om att argumentera med dennas vers innehåll. Ibn Kathîr sade i sin Qur’ân-tolkning:

Utifrån denna ädla vers generalisering, är alla imamer enade om att den man som dödar en kvinna ska avrättas.”

15:45