Då accepteras en handling

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

”Och lägg in hela er själ i all andakt och anropar Honom med uppriktig tro.”1

Han befaller er att dyrka Honom riktigt och korrekt, vilket görs när sändebuden följs i de budskap som de förkunnade från Allâh. Han (ta´âlâ) godtar ingen handling förrän den består av dessa två villkor: den skall vara överensstämmande med föreskriften och tom på avguderi.

17:29