Då accepteras de samtidas förtal av varandra

Fråga: En professor vid universitetet berättade om principen att två samtida lärdas förtal av varandra är inte accepterade. Hur pass stämmer det?

Svar: Det stämmer om de båda är jämlika sett till pålitlighet, religiositet, rättfärdighet och gudsfruktan. Det är det första villkoret.

Det andra villkoret är att bara en person förtalar och skymfar sin samtida rival. Men om även andra som inte lever samtidigt säger samma sak om den förtalade, gäller inte principen.