Da´wah via Anâshîd

Fråga: Är islamiska Anâshîd ett sätt att kalla till islam?

Svar: Det finns ingen islamiska Anâshîd. Att kalla det för ”islamiskt” är fel. Om de bara hade sagt ”Anâshîd”. Detta innehas av Sûfiyyah. Anâshîd hör till deras religion.

Vad gäller Ahl-us-Sunnah, så har de absolut inga som helst Anâshîd. Däremot har de poesi. Poesi lästes för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det finns skillnad mellan poesi och Anâshîd. Poesi är tillåtet och Anâshîd är innoverat om det tillskrivs religionen.