Covidvaccinering under fastans gång

https://www.albayan.ae/covid19/2021-01-28-1.4077436

Saudiarabiens Muftî Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh har klargjort domen för covidvaccinering under fastans gång. Han konstaterade att covidvaccinering under fastans gång är tillåten och att den inte bryter fastan, ty vaccineringen verkar varken som mat eller dryck och har därmed samma dom som vaccinering i muskler.