Copyright på böcker

Fråga: Vad är domen för att skriva ”’Copyright’” på religiösa böcker och kassettband?

Svar: Vissa människor har sagt  till mig att detta begrepp består av en väldig nytta. Om författaren eller tryckeriet har copyright, skyddas böckerna från förvanskning. Om en bok är öppen för var och en att trycka, kan man trycka den på ett sätt som består av förvanskningar och ändringar. Detta skadar både författaren och alla andra människor. Författaren skadas eftersom fel tillskrivs honom, medan människorna skadas för att de förstår fel saker från författaren.

Om syftet med detta begrepp är att skydda böckerna från förvanskning, anses det både vara föreskrivet och tillåtet.

Skulle syftet däremot vara monopol på inkomsten bakom boken, bör man inte göra det. Ty varje gång kunskap sprids så är det bara bättre för författaren, tryckeriet och muslimerna över lag.