Civilisationens avguderi

 Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (138 A)

Fråga: Vi läser i vissa böcker hur det finns de som delar in avguderiet i två typer; avguderiet som berör gravar, statyer och avgudar och avguderiet som berör lustar, kärlek till ledarskap, domslut som inte stämmer överens med det som Allâh har uppenbarat och så vidare. Vad säger du om denna indelning?

Svar: Jag anser att denna indelning är innovativ. Salaf delade inte in det på det viset. Salaf sade att avguderiet delas upp i två typer; större och mindre, klart och dolt. Större avguderi utesluter personen ur religionen. Mindre avguderi, eller dolt, utesluter inte personen ur religionen. Detta är den korrekta indelningen som antogs av Salaf.

Det är däremot korrekt att kärlek till ledarskap, egendomar och positioner är en form av avguderi. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Måtte guldmyntets slav förgås! Måtte silvermyntets slav förgås! Måtte Khamîsahs slav förgås! Måtte sammetstygets slav förgås!”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att det är form av dyrkan att vara fäst vid de omnämnda sakerna och endast bry sig om dem.

Men att ignorera det som har kommit från Salaf och till och med det som nämns i Qur’ânen och Sunnah… Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det som jag mest fruktar för er är det mindre avguderiet.”

När han blev frågad om det, sade han:

”Ögontjäneri.”

I vilket fall som helst är indelningen som ni har nämnt innovativ. Den skall inte följas. Däremot är det en form av avguderi att behagas när man får något världsligt och förargas när man förlorar något  världsligt eftersom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att denne är dess slav.