Citera Rabî´ al-Madkhalî när du varnar

De vill inte att vi kritiserar eller berömmer. De vill att vi är som får som bara följer herden och att vi följer den som kommer med mest pengar. Det var just det som hände med dessa i San´â’. I början följde de ´Abdullâh as-Sabt och hans grupp. När Surûriyyûn kom med mera pengar hoppade de på deras tåg istället.

Vad oss beträffar, så styrs vi tack vare Allâhs nåd inte av det materiella. Vi håller oss till sanningen. Vi säger till innovatören att han är en innovatör ehuru han tar illa upp och vi säger till en Sunnî att han är en Sunnî:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

”Troende! Stå fasta på Allâhs sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast.”1

Jag har glömt en viktig sak relaterad till kritik och beröm, Djarh wa Ta´dîl; vi låter inte den som inte har kunskap om sanningen kritisera. Han måste vara kunnig och from och ha erfarenhet av kritik och beröm. Men visst, om han har dragit nytta av vår broder Rabî´ bin Hâdîs böcker så får han säga:

”Shaykh Rabî´ bin Hâdî säger att Sayyid Qutb är en innovatör. Shaykh Rabî´ bin Hâdî säger att Hasan al-Bannâ är en innovatör.”

Detsamma gäller andra som kallar till innovationer.

15:8