Citat av otro är inte otro

Fråga: Stämmer det att den som citerar otro inte är otrogen?

Svar: Om han menar att det är en hadîth, så är det inte det. Och om han menar att det är de lärdas ord, stämmer det att den som citerar otro inte är otrogen. Det betyder att den som citerar de otrognas åsikter inte hädar. Det är allmänt känt hos de lärda och även utmed mitt resonemang. Om du säger att en viss individ säger att Allâh är en treenighet och dylikt, anses det inte vara otro från din sida. Du citerar bara andra.