Chocka inte människorna

Fråga: Ibland händer det att när imamen läser direkt efter al-Fâtihah börjar de ledda läsa al-Fâtihah. I och med att han vet att de läser al-Fâtihah efteråt, borde han inte ge dem möjlighet att göra det och efterleva Sunnah?

Svar: Tvivelsutan skall Sunnah praktiseras. För Allâhs sak skall han inte bry sig om vad andra misstycker. Hur skall Sunnah spridas om man efterapar folks seder, vanor och inriktningar? Men han som vill sprida Sunnah skall först se till att bana vägen för den. Alltså skall han inte chocka människorna med den. Han som vill sätta stopp för vanan som efterlevs av landets flesta imamer och tiga kort efter al-Fâtihah i högläsande böner, skall veta att sakfrågan är ingalunda lätt. Han måste påminna människorna om autentisk Sunnah i sakfrågan och att imamernas långa, tysta period saknar grund i autentisk Sunnah. Han måste påminna dem om ämnet. Först då kan hans praktik av Sunnah accepteras av andra. Att han chockar människorna och hoppar över den tysta perioden utan en enda tidigare påminnelse är mycket svårt. Det kan även skapa tumult i moskéer.

Därför måste man både kalla till Sunnah och praktisera Sunnah. Bådadera är nödvändiga. Du kan inte säga att det är Sunnah att inte praktisera den tysta perioden efter al-Fâtihah och sedan själv vara tyst. Ty det hamnar under Hans (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

”Troende! Varför säger ni ett och gör ett annat? Det är djupt förhatligt för Allâh att era ord inte överensstämmer med era handlingar!”1

Inte heller är det korrekt att praktisera Sunnah utan att kalla till den med kloka och goda ord och framlagda argument på ett måttfullt och försynt sätt. Han måste nämligen göra bådadera.

161:2-3