Chefens skyldighet gentemot arbetaren som inte ber

Fråga: Jag arbetar med en grupp muslimer som jag under ett helt år aldrig har sett be bortsett från ´Îd-bönerna. Vad är min skyldighet gentemot dem med tanke på att jag har rått dem mycket? Vad är chefens skyldighet? Vad råder du honom?

Svar: Deras arbetskamrater är först och främst skyldiga att råda dem att be, påminna dem om Allâhs straff och motivera dem med belöningen till den som lyder Allâh. Antingen räcker det eller också får de upplysa chefen om deras tillstånd. Chefen måste befalla dem att be. Om de inte börjar be åligger det honom att sända tillbaka dem till deras hemländer. Sådana människor finns det inget gott i. Det är inte tillåtet att tiga om dem. För det första är det obligatoriskt att råda dem och för det andra är det obligatoriskt att sända tillbaka dem till deras hemländer.