Chaufför kör ihjäl trafikant

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 65-66

Fråga: Shaykh Ibn ´Uthaymîn har ett utslag vari han säger att chauffören som kör lagligt och råkar köra ihjäl någon är inte ålagd något. Kan ni klargöra det?

Svar: Det är den övervägande åsikten. Chauffören har ju kört lagligt och inte vårdslöst. Han hade varit ålagd bot eller blodspengar om han hade kört vårdslöst i form av hög hastighet eller någonting annat. Det vill säga om chauffören hade varit orsaken till olyckan.